Disclaimer

Algemene Voorwaarden webshop Sandeshoved BVBA 

Het gebruik van de website https://sandesshop.farodev.be/, evenals het plaatsen van een bestelling, impliceert een commerciële relatie tussen de Klant en de Verkoper, en impliceert dat de Klant de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk leest en aanvaardt. 

De Klant wordt geacht gemachtigd of bevoegd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn een commerciële transactie af te sluiten met de Verkoper. 

Identiteit van de Verkoper en definities 

Verkoper: de auteur van het aanbod, zijnde in casu BVBA Sandeshoved , met maatschappelijke zetel te Zeedijk 26,8620 Nieuwpoort , BTW-BE 0476.500.028 ,  

 hierna genoemd Sandeshoved Bvba, of ‘de Verkoper’. 
Tel.: +3258/22.23.60 
 

Klant: afnemer van een goed vanwege de Verkoper. 

De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige verkoopsvoorwaarden. Sandeshoved BVBA kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende  bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op het moment van de bestelling van toepassing waren. 

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Door het gebruik van de website van Sandeshoved BVBA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. 

Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod dat door Sandeshoved BVBA verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

3. Sandeshoved Bvba  behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Lopende bestellingen worden afgehandeld mits toepassing van de verkoopsvoorwaarden die geldig waren op het ogenblik van de bestelling. 

4. De onwettigheid van één of meerdere van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, houdt niet de onwettigheid in van de overige verkoopsvoorwaarden dewelke onverminderd van toepassing blijven. 

Aanbod en bestelling : 

 

Alle teksten, foto’s en beschrijvingen hebben enkel  een indicatieve waarde en maken geen deel uit van het contractueel aanbod van de verkoper. Sandeshoved BVBA  kan niet  verantwoordelijk of aansprakelijk  worden gesteld  voor eventuele afwijkingen of vergissingen. 

Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Prijzen 

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro, slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel… Bijkomende verplichte leverings-, of andere administratieve kosten, worden apart vermeld. 

Voor elke online bestelling geldt de prijs die op het ogenblik van de bestelling van toepassing was. Later prijsverminderingen of andere promoties na het ogenblik van de bestelling kunnen door de koper niet ingeroepen worden. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen van de artikelen online aan te passen.   

Betaling 

Elke aankoop is pas definitief zodra de betaling  effectief is ontvangen.  
Sandeshoved BVBA aanvaardt volgende online betaalmiddelen: Bancontact/Mister Cash.  

Indien de uitgever van een betaalkaart weigert om in te stemmen met de online transactie, behoudt de verkoper zich het recht voor om de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren. De verkoper kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Deze gegevens zijn niet toegankelijk nog raadpleegbaar op onze server. Er wordt een beroep gedaan op de onderneming Mollie als betrouwbare derde partij voor alle elektronische betalingen. 

Na betaling ontvangt de Klant per mail een bevestiging van zijn bestelling. 

Sandeshoved cadeaubon 

De Cadeaubon blijft één jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om uw verblijf  of maaltijd (naargelang de versie van de aangekochte cadeaubon) mee te betalen in hotel Sandeshoved. 

Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt noch omgeruild. 

De Cadeaubon kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. De restwaarde van de Cadeaubon kan enkel gebruikt worden voor een volgende aankoop. 

Sandeshoved BVba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe noch indirecte schade, verlies of diefstal van de cadeaubon.